rFVirtual HotLaps Oficiales

PosPilotoTiempoIntervaloIntervaloSector 1Sector 2Sector 3VueltasActualizadoEscuderiaCoche
1ARKAITZ1:50.626--0:31.3310:40.2980:38.997202019-12-19 23:01:33BMW 320T GTO 001BMW 320T GTO
2LouiSMi1:52.635+2.009+2.0090:31.9720:40.4520:40.211292019-12-19 23:07:12BMW 320T GTO 144BMW 320T GTO
3Victor.#201:52.964+2.338+0.3290:32.7230:40.6890:39.55242019-12-19 22:35:45BMW 320T GTO 014BMW 320T GTO
4Lito_ArRon1:53.116+2.490+0.1520:31.8650:40.7300:40.521282019-12-19 21:42:03BMW 320T GTO 077BMW 320T GTO
5Vicente1:54.276+3.650+1.1600:32.9340:41.5350:39.807292019-12-19 22:14:54BMW 320T GTO 063BMW 320T GTO
6Keeper1:54.972+4.346+0.6960:32.7500:41.1670:41.05552019-12-14 19:14:29BMW 320T GTO 088BMW 320T GTO
7Ferny761:55.484+4.858+0.5120:33.0840:41.1640:41.23642019-12-19 01:28:47BMW 320T GTO 051BMW 320T GTO
8jeronimo1:57.438+6.812+1.9540:34.0170:42.2870:41.134492019-12-19 19:06:45BMW 320T GTO 022BMW 320T GTO
9Paulot1:57.729+7.103+0.2910:33.8750:42.1980:41.65632019-12-18 18:43:37BMW 320T GTO 014BMW 320T GTO
10CHARLY1:58.010+7.384+0.2810:33.2140:42.7180:42.078292019-12-19 21:57:15BMW 320T GTO 051BMW 320T GTO
11MiguelVila1:59.223+8.597+1.2130:34.6150:42.7720:41.83692019-12-19 21:21:37BMW 320T GTO 051BMW 320T GTO
12Richard1:59.251+8.625+0.0280:34.3930:43.6760:41.18252019-12-17 23:28:44BMW 320T GTO 014BMW 320T GTO
13Juan Sanchez2:00.451+9.825+1.2000:35.2850:44.0180:41.14842019-12-14 17:50:25BMW 320T GTO 063BMW 320T GTO
14tester_rFVirtual2:00.671+10.045+0.2200:34.0390:42.2390:44.39322019-12-12 23:56:39BMW 320T GTO 063BMW 320T GTO
15CODEX2:03.132+12.506+2.4610:36.2200:44.2750:42.63722019-12-19 21:23:44BMW 320T GTO 071BMW 320T GTO
16Eagle-Eye01[NL]2:20.926+30.300+17.7940:38.4300:55.3240:47.17222019-12-17 17:28:31BMW 320T GTO 088BMW 320T GTO
17mulockhouwer2:29.153+38.527+8.2270:40.3240:55.0550:53.77422019-12-17 17:36:03BMW 320T GTO 144BMW 320T GTO
18Charlie662:36.936+46.310+7.7830:47.7110:53.1770:56.04812019-12-19 21:02:23BMW 320T GTO 001BMW 320T GTO