rFVirtual HotLaps Oficiales

PosPilotoTiempoIntervaloIntervaloSector 1Sector 2Sector 3VueltasActualizadoEscuderiaCoche
1LouiSMi1:54.714--0:32.6420:41.3480:40.72462019-12-13 17:59:48BMW 320T GTO 144BMW 320T GTO
2tester_rFVirtual2:00.671+5.957+5.9570:34.0390:42.2390:44.39322019-12-12 23:56:39BMW 320T GTO 063BMW 320T GTO
3jeronimo2:05.036+10.322+4.3650:35.5240:45.7560:43.75652019-12-13 00:31:22BMW 320T GTO 022BMW 320T GTO